सोम्मार अगहन २५ , २५ मंसिर २०८०, सोमबार| थारु संम्बत:२६४६

पहुनि खाइ गैल बेला घरे अ‍ैना दिन भारा ढुइबो टे सुक्खा परठ ।

पहुनि खाइ गैल बेला घरे अ‍ैना दिन भारा ढुइबो टे सुक्खा परठ ।

error: Content is protected !!